查看: 122|回复: 1

ทุนการศึกษา四川农业大学汉语言文学本科留...

[复制链接]

56

主题

406

帖子

458

积分

管理员

Rank: 27Rank: 27Rank: 27

威望
0
贡献
0
泰铢
3385
注册时间
2020-1-14
最后登录
2020-4-20
在线时间
47 小时
微信号码
bkkstony
Line ID
shilaoshi
现居住地
泰国
发表于 2020-1-20 00:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
四川农业大学汉语言文学本科留学生奖学金
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน
7 N6 g' z5 r* o/ _
WeChat Image_20200112210945.jpg
, S: r; \( j: d& i+ W/ }四川农业大学(SichuanAgricutural University)创建于1906年,以生物科技为特色,是中国“211工程”重点大学和“双一流”学科建设大学。博士学科59个,硕士学科105个。全日制学生4.4万,其中研究生近6000人。SAU的汉语言文学专业在四川省位列前三。+ r, `' e5 B  E# l
มหาวิทยาลัย Sichuan AgricuturalUniversity ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1906 มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประกอบด้วย 59 หลักสูตรปริญญาเอก  105 หลักสูตรปริญญาโท มีนักศึกษา 44,000 คนซึ่งมีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกกว่า 6000 คน หลักสูตรภาควิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดอยู่ในอันดับ3 ของมณฑลเสฉวน
, ^- q9 V$ z6 a& ?1 n1 C WeChat Image_20200112211009.jpg
% B( v( k3 r. g1 s5 x一、培养目标วัตถุประสงค์การเรียนการสอน4 J- l2 E# }- k; X. a9 }
培养的学生具有较强汉语口语与书面语表达能力,具备宽厚的人文社科常识,能从事对华贸易、外交、翻译、文秘、汉语教学和研究,以及其他工作的复合型人才。
7 _8 e% ]) ^6 m9 I' Eให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดีมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพด้านการค้าธุรกิจ การฑูต ล่ามแปลภาษา เลขานุการการวิจัยและการสอนภาษาจีน อีกทั้งเป็นบุคลากรที่ทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ+ ?4 o' w8 Q" e# t
WeChat Image_20200112211015.jpg
: G0 l6 _) G8 X. q) q: @6 B二、申请条件เงื่อนไขในการสมัคร
) ?8 Z" a! Z1 Q, U$ r1 @9 o高中及以上学历,HSK4180分,身体健康,无犯罪记录,非中国籍。9 `" K. s1 k! x2 u
จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย HSK ระดับ4 คะแนน180 ร่างกายแข็งแรงไม่มีประวัติอาชญากรรม​ สัญชาติ​ไทย
( z- w4 C/ A: x WeChat Image_20200112211044.jpg 1 R) Q; l5 P* y! Q( ~
三、申请材料เอกสารในการสมัคร! A' a/ L& q& z8 g
1.护照พาสปอร์ต 2.个人简历ประวัติส่วนบุคคล 3.高中毕业证书วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย4. 高中成绩表ใบรายงานผลการเรียน5. 若未满18岁,须提供《在华监护人公证书》ผู้ที่อายุไม่ครบ18 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์มผู้ดูแลในประเทศจีน6. HSK成绩、汉语比赛得奖证书等ประกาศนียบัตรHSK  ประกาศนียบัตรรางวัลการแข่งขันภาษาจีน。名额有限,材料齐全者优先录取。ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนจะได้รับการพิจารณาก่อน
- |4 e; @6 g. W. J3 A, e WeChat Image_20200112211057.jpg # q8 v- \2 T6 K9 l  t
1 g8 e; N$ u4 H4 y: g; a0 `
四、奖学金ทุนการศึกษา
# z' z! g# |  F6 o8 n( M  O9 E. _材料合格能申请下面两项奖学金:หากเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขสามารถยื่นขอทุนการศึกษา 2 ทุนนี้ได้3 u( D6 y5 @0 U4 i9 n+ c" S
1. 四川农业大学优秀外国留学生奖学金(SAUSO),免学费¥6000/年。其中,全班前50%的学生另外再奖励1000 4000元。# f) ^" a# a; A1 H" m3 m1 S
ทุนนักศึกษาต่างชาติดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน(SAUSOฟรีค่าเรียน6000หยวนต่อปี  50%แรกของนักเรียนดีเด่นมีทุนเรียนฟรีเพิ่มให้อีก1000-4000หยวน( ?% c/ \8 [  Q. O* O. S+ y- C
2.四川农业大学汉语言学习奖学金(SAUSC),每年10个月的生活费,¥1000/月。& \2 D5 {: J' c" \9 [' q
ทุนเรียนภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนSAUSCค่าใช้จ่ายรายเดือน1,000 หยวน/เดือน (10 เดือน/ปี)
, l( Y/ y% z& Y& X' q% J0 F成绩优异者还能申请下面三项奖学金:
+ R  s0 G" u  w% G  M6 k, c6 @ผู้เรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมยังสามารถยื่นขอทุนการศึกษาอีก3 ทุนดังนี้
' r5 j  S7 r. z5 S1.四川省外国留学生政府奖学金(SGS),¥20,000/年。
; s3 U: R. A8 G9 C3 `ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติของรัฐบาลมณฑลเสฉวนSGS) จำนวน20,000 หยวน/ปี' U) u( @3 E2 B( V
2. 四川农业大学外国留学生助学金,¥1400/月,主要资助对象为SGS奖学金和SAUSO奖学金获得者。
, N6 \3 C7 k9 I  J3 Q3 A) K" Zเงินสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน1,400 หยวน/ปี ซึ่งจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับทุน SGSและ SAUSO มาก่อน) ~7 N0 s/ N, M% a/ w: L4 g8 Z
3. 优秀外国留学生奖励,¥3000/年。
: Z9 K/ _6 U: ~3 `. gรางวัลนักศึกษาต่างชาติดีเด่น 3,000 หยวน/ปี0 j6 A6 {, e$ \! s+ j2 n6 u
WeChat Image_20200112211113.jpg
% o6 x+ d, R! ^# X2 J6 m& K五、申请费用ค่าใช้จ่าย
: E3 l: w3 C5 H' m; }1. 大学收取的申请费3000泰铢(不退还)。ทางมหาวิทยาลัยเก็บค่าสมัคร3,000 บาท
/ }& U1 D2 E- }! U2. 服务费68000铢,包括奖学金申请费、机票费(曼谷至四川单程)、接送费(四川机场至大学)、签证费、留学前培训费、毕业后就业指导。ค่าบริการ68,000 บาท รวมค่ายื่นขอทุน ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกรุงเทพ-เสฉวนรับที่สนามบินเสฉวนไปที่มหาวิทยาลัย ค่าทำวีซ่านักเรียน การอบรมก่อนไปศึกษาต่อที่จีนการให้ข้อมูลในการหางานหลังจบการศึกษา
5 U; s5 t1 m( E5 A3.如果未能成功申请SAUSOSAUSC奖学金,退还服务费68000铢。
7 f5 ^2 y7 e# q' Hถ้าหากยื่นขอทุนการศึกษา SAUSO และSAUSC ไม่ผ่าน จะคืนค่าบริการ 68,000 บาท2 H& G2 v" X; a- a1 @
WeChat Image_20200112211133.jpg
3 W( c1 v. s( ^& i9 Z' B2 R& U9 e; y2 j9 b& e8 F  x
六、申请流程ขั้นตอนการสมัคร! ^% p7 t* k, j; q2 F1 B
1.咨询:若有疑问,请先咨询。สอบถามข้อมูลมีข้อสงสัยให้สอบถามให้กระจ่างก่อน
1 n! Z. D! }" b3 y2.申请:发送申请材料至指定邮箱,并支付申请费3000铢。ยื่นสมัครส่งเอกสารไปยังอีเมล์ที่กำหนด ชำระค่าสมัคร 3,000 บาท
( \: r# e0 l& q( B0 D' K3 G1 H3.面试:用中文介绍自己、学习中文的经历、未来的学习工作打算,异地可以视频面试。$ v* q' B% }0 Q: ^  Z
สัมภาษณ์ ใช้ภาษาจีนแนะนำตนเอง ประวัติการเรียนภาษาจีนแผนการเรียนการทำงานในอนาคต สำหรับคนที่อยู่ไกลสามารถส่งคลิปสัมภาษณ์ได้
8 f( p# c9 G% ]4.审核:如果资料合格、面试通过,填写资料,交纳服务费68000铢。การพิจารณาตรวจสอบ5 ~, a( n$ w0 q7 U3 [5 g
เมื่อเอกสารครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สัมภาษณ์ผ่าน ให้กรอกข้อมูลและชำระค่าบริการ 68,000 บาท- _! o. }: m% G, G) s
5.公布:20206月初大学官网公布录取结果和奖学金申请结果。ประกาศผลเดือนมิถุนายน 2020 จะประกาศผลในเวปไซต์ของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงทุนการศึกษาที่ได้รับ
3 {2 R2 R' m+ C+ m0 ]8 z, h6.准备:提供留学前讲座培训、购买机票、申请签证。การเตรียมตัวมีการบรรยายอบรมการเตรียมพร้อมก่อนไปเรียนที่จีน จองตั๋วเครื่องบิน ยื่นขอวีซ่านักเรียน
' r% h. p. d/ w: H7.出发:八月底曼谷机场集合,登机飞往四川。การเดินทางพบกันที่สนามบิน ประมาณ​ปลายเดือนสิงหาคม เพื่อขึ้นเครื่องบินไปเสฉวน& \- E- ]2 y' |3 e* E/ B( ?
WeChat Image_20200112211149.jpg 1 M6 D# Y) Z* Y& N- o
七、优惠สิทธิพิเศษ
5 r% G+ O, R. s1 i. ~今年3月内邀请朋友一起报名,入学后各赠送199元的“共进奖”。
0 ~4 a( |% \/ ?หากชวนเชิญเพื่อนมาสมัครด้วยกัน ภายในมีนาคมปีนี้หลังจากได้เข้าเรียนแล้ว ผู้เรียนและผู้ชักชวนต่างจะได้รับรางวัลหนุนใจเรียนดี 199หยวน1 C: y0 W& U1 F8 h
WeChat Image_20200112211213.jpg % T" d$ l; Q7 Q4 ^, Y* Z
八、川农驻泰办公室: สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนในประเทศไทย Hanyi School (Major Ekkamai)
) E& |) v2 }, D0 r WeChat Image_20200112211258.jpg
, e( W/ [& O2 w9 t2 V九、Contact:欢迎代理,报酬优厚。10老师,微信bkkstony
) O0 N# X0 b- K: ^% d  V* p8 {  P" T WeChat Image_20200112211311.jpg
8 _! p9 B( Q. U( @) N; Y

6 K' Y' g1 W+ m) R' t+ V* p
1 ~  {. Y+ b  w, C2 [6 L
WeChat Image_20200112211024.jpg
WeChat Image_20200112211031.jpg
WeChat Image_20200112211050.jpg
WeChat Image_20200112211120.jpg
WeChat Image_20200112211126.jpg
WeChat Image_20200112211138.jpg
WeChat Image_20200112211203.jpg
WeChat Image_20200112211229.jpg
WeChat Image_20200112211245.jpg
WeChat Image_20200112211251.jpg
WeChat Image_20200112211304.jpg
成人达己
回复

使用道具 举报

43

主题

109

帖子

134

积分

论坛版主

Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25

威望
0
贡献
0
泰铢
1029
注册时间
2020-1-15
最后登录
2020-5-25
在线时间
20 小时
微信号码
t1527758844
现居住地
泰国
发表于 2020-1-30 18:04:38 | 显示全部楼层
心动啊~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

加密...

泰国中文论坛提供的资源来源于网络,如果有侵犯您版权的文章请及时联系我们,我们将会在24小时内删除
严禁发表违反中泰法律的相关言论!     客服电话:085-3851999
Copyright © 2020 泰国中文论坛All Rights Reserved.
今天是:|本站已安全运行了:
|

Powered by 泰国中文论坛 ©2020 版权所有