查看: 256|回复: 1

ทุนการศึกษา四川农业大学汉语言文学本科留...

[复制链接]

56

主题

406

帖子

458

积分

管理员

Rank: 27Rank: 27Rank: 27

威望
0
贡献
0
泰铢
3389
注册时间
2020-1-14
最后登录
2020-4-20
在线时间
47 小时
微信号码
bkkstony
Line ID
shilaoshi
现居住地
泰国
发表于 2020-1-20 00:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
四川农业大学汉语言文学本科留学生奖学金
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน
4 L# f7 f7 M3 J
WeChat Image_20200112210945.jpg
  G; C8 Q! q9 q% A四川农业大学(SichuanAgricutural University)创建于1906年,以生物科技为特色,是中国“211工程”重点大学和“双一流”学科建设大学。博士学科59个,硕士学科105个。全日制学生4.4万,其中研究生近6000人。SAU的汉语言文学专业在四川省位列前三。
& y% F* L) f' H$ l7 Wมหาวิทยาลัย Sichuan AgricuturalUniversity ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1906 มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประกอบด้วย 59 หลักสูตรปริญญาเอก  105 หลักสูตรปริญญาโท มีนักศึกษา 44,000 คนซึ่งมีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกกว่า 6000 คน หลักสูตรภาควิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดอยู่ในอันดับ3 ของมณฑลเสฉวน( a, P% q2 P& E. s, I
WeChat Image_20200112211009.jpg   ?# w8 i( y5 y$ f' H
一、培养目标วัตถุประสงค์การเรียนการสอน. l! B8 O: C9 c1 ], U& J) {
培养的学生具有较强汉语口语与书面语表达能力,具备宽厚的人文社科常识,能从事对华贸易、外交、翻译、文秘、汉语教学和研究,以及其他工作的复合型人才。1 T% Y( U  y/ ~: f; w2 f( Q' D
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดีมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพด้านการค้าธุรกิจ การฑูต ล่ามแปลภาษา เลขานุการการวิจัยและการสอนภาษาจีน อีกทั้งเป็นบุคลากรที่ทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ
+ p2 [( }$ g) @ WeChat Image_20200112211015.jpg
# P! s& U+ _  z' _二、申请条件เงื่อนไขในการสมัคร* R6 _" T0 @4 s6 H) ?
高中及以上学历,HSK4180分,身体健康,无犯罪记录,非中国籍。
$ S/ j* @' a& \" xจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย HSK ระดับ4 คะแนน180 ร่างกายแข็งแรงไม่มีประวัติอาชญากรรม​ สัญชาติ​ไทย! `5 v0 T( f3 w: @: F
WeChat Image_20200112211044.jpg
  @2 \+ Y& u8 x5 O' E三、申请材料เอกสารในการสมัคร4 K. h5 W0 |, m
1.护照พาสปอร์ต 2.个人简历ประวัติส่วนบุคคล 3.高中毕业证书วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย4. 高中成绩表ใบรายงานผลการเรียน5. 若未满18岁,须提供《在华监护人公证书》ผู้ที่อายุไม่ครบ18 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์มผู้ดูแลในประเทศจีน6. HSK成绩、汉语比赛得奖证书等ประกาศนียบัตรHSK  ประกาศนียบัตรรางวัลการแข่งขันภาษาจีน。名额有限,材料齐全者优先录取。ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนจะได้รับการพิจารณาก่อน
3 E$ B  s' X# k3 S& q' r WeChat Image_20200112211057.jpg
7 ^% B# @' ~, j, k- y5 n
8 v" m6 M% ~4 Y7 t3 z1 d7 a, m4 k! ?/ V四、奖学金ทุนการศึกษา+ D( l3 [  U( A: {' a1 e( J" O
材料合格能申请下面两项奖学金:หากเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขสามารถยื่นขอทุนการศึกษา 2 ทุนนี้ได้9 I' z" C' U+ l; Y
1. 四川农业大学优秀外国留学生奖学金(SAUSO),免学费¥6000/年。其中,全班前50%的学生另外再奖励1000 4000元。
: V7 }( Z8 U- ]: pทุนนักศึกษาต่างชาติดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน(SAUSOฟรีค่าเรียน6000หยวนต่อปี  50%แรกของนักเรียนดีเด่นมีทุนเรียนฟรีเพิ่มให้อีก1000-4000หยวน
1 V: U8 f! W! P" V/ g: |$ T2.四川农业大学汉语言学习奖学金(SAUSC),每年10个月的生活费,¥1000/月。
1 n( L$ y& e* O. U2 \. Uทุนเรียนภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนSAUSCค่าใช้จ่ายรายเดือน1,000 หยวน/เดือน (10 เดือน/ปี)
6 A. A, o3 F+ a- N$ b6 ~" j: \成绩优异者还能申请下面三项奖学金:
, b' t) i4 I3 ?3 t0 j0 k0 b* \3 O  f2 Dผู้เรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมยังสามารถยื่นขอทุนการศึกษาอีก3 ทุนดังนี้
  t' F; y5 y+ a4 L1 A. v1.四川省外国留学生政府奖学金(SGS),¥20,000/年。# \. @8 a# J1 w# U5 W
ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติของรัฐบาลมณฑลเสฉวนSGS) จำนวน20,000 หยวน/ปี
5 W/ o7 G  m0 d2. 四川农业大学外国留学生助学金,¥1400/月,主要资助对象为SGS奖学金和SAUSO奖学金获得者。
6 W7 {( D$ c; i3 o8 F& ?4 bเงินสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน1,400 หยวน/ปี ซึ่งจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับทุน SGSและ SAUSO มาก่อน
# T) x3 v- C! Z7 u: C/ x3. 优秀外国留学生奖励,¥3000/年。9 h  a& |5 l. F+ I
รางวัลนักศึกษาต่างชาติดีเด่น 3,000 หยวน/ปี# t# O) x  Z7 H6 z
WeChat Image_20200112211113.jpg ) p# @- t4 `  W7 p+ N2 i* V
五、申请费用ค่าใช้จ่าย  k2 i- s* R  _2 b( d
1. 大学收取的申请费3000泰铢(不退还)。ทางมหาวิทยาลัยเก็บค่าสมัคร3,000 บาท
' R5 C4 a2 o/ t- B2. 服务费68000铢,包括奖学金申请费、机票费(曼谷至四川单程)、接送费(四川机场至大学)、签证费、留学前培训费、毕业后就业指导。ค่าบริการ68,000 บาท รวมค่ายื่นขอทุน ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกรุงเทพ-เสฉวนรับที่สนามบินเสฉวนไปที่มหาวิทยาลัย ค่าทำวีซ่านักเรียน การอบรมก่อนไปศึกษาต่อที่จีนการให้ข้อมูลในการหางานหลังจบการศึกษา. q3 o7 ]. ~, P- Z1 I% h2 r
3.如果未能成功申请SAUSOSAUSC奖学金,退还服务费68000铢。' o0 p, G2 r! h  P
ถ้าหากยื่นขอทุนการศึกษา SAUSO และSAUSC ไม่ผ่าน จะคืนค่าบริการ 68,000 บาท
% u( V) h" ~  j( i WeChat Image_20200112211133.jpg / n6 R7 Y  }; r! m
2 g% U/ b# H" k0 g
六、申请流程ขั้นตอนการสมัคร
' Z$ @1 S0 c; t5 a1.咨询:若有疑问,请先咨询。สอบถามข้อมูลมีข้อสงสัยให้สอบถามให้กระจ่างก่อน
! m% @; P5 E( j9 h7 V2 H7 j2.申请:发送申请材料至指定邮箱,并支付申请费3000铢。ยื่นสมัครส่งเอกสารไปยังอีเมล์ที่กำหนด ชำระค่าสมัคร 3,000 บาท$ q! i$ @4 W, K+ |6 F
3.面试:用中文介绍自己、学习中文的经历、未来的学习工作打算,异地可以视频面试。$ l9 Q* P5 s% j- h& a+ p
สัมภาษณ์ ใช้ภาษาจีนแนะนำตนเอง ประวัติการเรียนภาษาจีนแผนการเรียนการทำงานในอนาคต สำหรับคนที่อยู่ไกลสามารถส่งคลิปสัมภาษณ์ได้
: @# [$ _( G9 p: E4.审核:如果资料合格、面试通过,填写资料,交纳服务费68000铢。การพิจารณาตรวจสอบ* h$ K! u& t. F5 H# J% J
เมื่อเอกสารครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สัมภาษณ์ผ่าน ให้กรอกข้อมูลและชำระค่าบริการ 68,000 บาท
- \5 p) _4 z& P$ d6 ]5.公布:20206月初大学官网公布录取结果和奖学金申请结果。ประกาศผลเดือนมิถุนายน 2020 จะประกาศผลในเวปไซต์ของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงทุนการศึกษาที่ได้รับ
; I6 N6 c  u, T( ?' X6.准备:提供留学前讲座培训、购买机票、申请签证。การเตรียมตัวมีการบรรยายอบรมการเตรียมพร้อมก่อนไปเรียนที่จีน จองตั๋วเครื่องบิน ยื่นขอวีซ่านักเรียน/ p1 T  E- Z! M& N
7.出发:八月底曼谷机场集合,登机飞往四川。การเดินทางพบกันที่สนามบิน ประมาณ​ปลายเดือนสิงหาคม เพื่อขึ้นเครื่องบินไปเสฉวน% H" T# y9 F, x; ~( y
WeChat Image_20200112211149.jpg
  ~7 q2 s) `7 G' Q9 @+ G" B七、优惠สิทธิพิเศษ9 n: W4 m- W- P. t
今年3月内邀请朋友一起报名,入学后各赠送199元的“共进奖”。. U5 n, t' Z: i% e$ w) j  D
หากชวนเชิญเพื่อนมาสมัครด้วยกัน ภายในมีนาคมปีนี้หลังจากได้เข้าเรียนแล้ว ผู้เรียนและผู้ชักชวนต่างจะได้รับรางวัลหนุนใจเรียนดี 199หยวน9 y- Z  x* a/ {
WeChat Image_20200112211213.jpg
1 _& [8 C+ S& b8 G9 b八、川农驻泰办公室: สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนในประเทศไทย Hanyi School (Major Ekkamai)/ n* t# e* `: s0 d) M
WeChat Image_20200112211258.jpg $ b; d: `8 B# P. l
九、Contact:欢迎代理,报酬优厚。10老师,微信bkkstony8 c# K$ O! O! i" w  K' d
WeChat Image_20200112211311.jpg
/ H& d2 ^0 _( {
6 W  `6 I' l# }0 V  Y+ Q

$ }5 s1 {' y3 ?
WeChat Image_20200112211024.jpg
WeChat Image_20200112211031.jpg
WeChat Image_20200112211050.jpg
WeChat Image_20200112211120.jpg
WeChat Image_20200112211126.jpg
WeChat Image_20200112211138.jpg
WeChat Image_20200112211203.jpg
WeChat Image_20200112211229.jpg
WeChat Image_20200112211245.jpg
WeChat Image_20200112211251.jpg
WeChat Image_20200112211304.jpg
成人达己
回复

使用道具 举报

43

主题

109

帖子

134

积分

论坛版主

Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25

威望
0
贡献
0
泰铢
1031
注册时间
2020-1-15
最后登录
2020-9-1
在线时间
20 小时
微信号码
t1527758844
现居住地
泰国
发表于 2020-1-30 18:04:38 | 显示全部楼层
心动啊~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

加密...

泰国中文论坛提供的资源来源于网络,如果有侵犯您版权的文章请及时联系我们,我们将会在24小时内删除
严禁发表违反中泰法律的相关言论!     客服电话:085-3851999
Copyright © 2020 泰国中文论坛All Rights Reserved.
今天是:|本站已安全运行了:
|

Powered by 泰国中文论坛 ©2020 版权所有