查看: 195|回复: 1

ทุนการศึกษา四川农业大学汉语言文学本科留...

[复制链接]

56

主题

406

帖子

458

积分

管理员

Rank: 27Rank: 27Rank: 27

威望
0
贡献
0
泰铢
3388
注册时间
2020-1-14
最后登录
2020-4-20
在线时间
47 小时
微信号码
bkkstony
Line ID
shilaoshi
现居住地
泰国
发表于 2020-1-20 00:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
四川农业大学汉语言文学本科留学生奖学金
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน

5 l: h' b+ s" Z# ^ WeChat Image_20200112210945.jpg 7 b2 z9 \% i4 s  j( I  x
四川农业大学(SichuanAgricutural University)创建于1906年,以生物科技为特色,是中国“211工程”重点大学和“双一流”学科建设大学。博士学科59个,硕士学科105个。全日制学生4.4万,其中研究生近6000人。SAU的汉语言文学专业在四川省位列前三。4 ]7 j! h) Z$ ~' @" B4 m
มหาวิทยาลัย Sichuan AgricuturalUniversity ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1906 มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประกอบด้วย 59 หลักสูตรปริญญาเอก  105 หลักสูตรปริญญาโท มีนักศึกษา 44,000 คนซึ่งมีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกกว่า 6000 คน หลักสูตรภาควิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดอยู่ในอันดับ3 ของมณฑลเสฉวน4 h1 X9 D' p8 e5 d- @6 G
WeChat Image_20200112211009.jpg 1 s4 }7 R8 ~( w# y/ n/ _
一、培养目标วัตถุประสงค์การเรียนการสอน
* c" i7 H: u. l8 X# I, ]; ]. i培养的学生具有较强汉语口语与书面语表达能力,具备宽厚的人文社科常识,能从事对华贸易、外交、翻译、文秘、汉语教学和研究,以及其他工作的复合型人才。
2 v( ]% n) z. }+ Oให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดีมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพด้านการค้าธุรกิจ การฑูต ล่ามแปลภาษา เลขานุการการวิจัยและการสอนภาษาจีน อีกทั้งเป็นบุคลากรที่ทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ
1 m; S8 e2 S' j# }8 H WeChat Image_20200112211015.jpg + B0 p$ ~9 t& C$ H1 m% `  }
二、申请条件เงื่อนไขในการสมัคร; T+ t$ r  U& W% l8 L
高中及以上学历,HSK4180分,身体健康,无犯罪记录,非中国籍。& [5 E% l, E3 B# r  |, @- d
จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย HSK ระดับ4 คะแนน180 ร่างกายแข็งแรงไม่มีประวัติอาชญากรรม​ สัญชาติ​ไทย
3 L+ a- i, S6 N! P WeChat Image_20200112211044.jpg , C* n. O0 q( I; |3 ?8 r* Z
三、申请材料เอกสารในการสมัคร
" ?6 [" A8 Q0 K; i( [0 P, b  ~1.护照พาสปอร์ต 2.个人简历ประวัติส่วนบุคคล 3.高中毕业证书วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย4. 高中成绩表ใบรายงานผลการเรียน5. 若未满18岁,须提供《在华监护人公证书》ผู้ที่อายุไม่ครบ18 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์มผู้ดูแลในประเทศจีน6. HSK成绩、汉语比赛得奖证书等ประกาศนียบัตรHSK  ประกาศนียบัตรรางวัลการแข่งขันภาษาจีน。名额有限,材料齐全者优先录取。ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนจะได้รับการพิจารณาก่อน: d8 O' T# w1 U$ f
WeChat Image_20200112211057.jpg ! }, ]- V7 f: m8 {

7 G* a2 j( V  q0 w. x; ]/ `四、奖学金ทุนการศึกษา' _) t! G% a7 d$ |( V4 [
材料合格能申请下面两项奖学金:หากเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขสามารถยื่นขอทุนการศึกษา 2 ทุนนี้ได้
, l# r2 n( T0 V- j1. 四川农业大学优秀外国留学生奖学金(SAUSO),免学费¥6000/年。其中,全班前50%的学生另外再奖励1000 4000元。) k$ n$ ]" p: G# Y) g: W' T8 y$ i
ทุนนักศึกษาต่างชาติดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน(SAUSOฟรีค่าเรียน6000หยวนต่อปี  50%แรกของนักเรียนดีเด่นมีทุนเรียนฟรีเพิ่มให้อีก1000-4000หยวน6 x9 b0 E1 s: y, C0 ]- m
2.四川农业大学汉语言学习奖学金(SAUSC),每年10个月的生活费,¥1000/月。
6 `- o5 C: a" J/ t* B8 wทุนเรียนภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนSAUSCค่าใช้จ่ายรายเดือน1,000 หยวน/เดือน (10 เดือน/ปี)
# Y2 T9 r, t/ y# S& q/ A' @$ v1 ^成绩优异者还能申请下面三项奖学金:1 U8 C1 g& S3 [  @2 n* u9 a# x
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมยังสามารถยื่นขอทุนการศึกษาอีก3 ทุนดังนี้
1 P0 R/ ]3 _, c5 I1.四川省外国留学生政府奖学金(SGS),¥20,000/年。
9 X9 s) {+ y& L# B' H4 Q  s" vทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติของรัฐบาลมณฑลเสฉวนSGS) จำนวน20,000 หยวน/ปี. a" T9 \7 [( h% b) k6 R
2. 四川农业大学外国留学生助学金,¥1400/月,主要资助对象为SGS奖学金和SAUSO奖学金获得者。* q- M* K% c3 E, e& a
เงินสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน1,400 หยวน/ปี ซึ่งจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับทุน SGSและ SAUSO มาก่อน
8 [1 Q3 l, i5 c% h8 P3. 优秀外国留学生奖励,¥3000/年。
" K  L' k: R! Cรางวัลนักศึกษาต่างชาติดีเด่น 3,000 หยวน/ปี
7 X* ~- y8 t0 Y& Y& x$ J WeChat Image_20200112211113.jpg
7 e1 c/ ?( B1 F% ~) A+ C, \五、申请费用ค่าใช้จ่าย
/ L6 ?, c' B2 m1 A1. 大学收取的申请费3000泰铢(不退还)。ทางมหาวิทยาลัยเก็บค่าสมัคร3,000 บาท
, g, M5 {; P, J9 O7 O" U2. 服务费68000铢,包括奖学金申请费、机票费(曼谷至四川单程)、接送费(四川机场至大学)、签证费、留学前培训费、毕业后就业指导。ค่าบริการ68,000 บาท รวมค่ายื่นขอทุน ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกรุงเทพ-เสฉวนรับที่สนามบินเสฉวนไปที่มหาวิทยาลัย ค่าทำวีซ่านักเรียน การอบรมก่อนไปศึกษาต่อที่จีนการให้ข้อมูลในการหางานหลังจบการศึกษา1 q) I( D4 j" @* S2 s) g+ Z
3.如果未能成功申请SAUSOSAUSC奖学金,退还服务费68000铢。
0 J: M" I. G, p: w) U: [# ~ถ้าหากยื่นขอทุนการศึกษา SAUSO และSAUSC ไม่ผ่าน จะคืนค่าบริการ 68,000 บาท
1 L/ ?; D/ k# {( A3 c9 A; T' Z WeChat Image_20200112211133.jpg
- G: Q6 @' {2 r2 O1 ^" @' f7 B  U7 i' \& x
六、申请流程ขั้นตอนการสมัคร
) S. m2 u+ H3 M1.咨询:若有疑问,请先咨询。สอบถามข้อมูลมีข้อสงสัยให้สอบถามให้กระจ่างก่อน
, i$ t4 ~- J+ m, P' J2.申请:发送申请材料至指定邮箱,并支付申请费3000铢。ยื่นสมัครส่งเอกสารไปยังอีเมล์ที่กำหนด ชำระค่าสมัคร 3,000 บาท3 k" S+ f# C. v
3.面试:用中文介绍自己、学习中文的经历、未来的学习工作打算,异地可以视频面试。
* x  W& w& c4 ~, A  X4 m; _สัมภาษณ์ ใช้ภาษาจีนแนะนำตนเอง ประวัติการเรียนภาษาจีนแผนการเรียนการทำงานในอนาคต สำหรับคนที่อยู่ไกลสามารถส่งคลิปสัมภาษณ์ได้ 8 c' p; g% W6 l' J# a$ ^, q
4.审核:如果资料合格、面试通过,填写资料,交纳服务费68000铢。การพิจารณาตรวจสอบ
  o1 n1 Y1 U  N" S! t. m" t+ F. Nเมื่อเอกสารครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สัมภาษณ์ผ่าน ให้กรอกข้อมูลและชำระค่าบริการ 68,000 บาท; q9 L7 |+ J* ~. q" X
5.公布:20206月初大学官网公布录取结果和奖学金申请结果。ประกาศผลเดือนมิถุนายน 2020 จะประกาศผลในเวปไซต์ของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงทุนการศึกษาที่ได้รับ
& \! A3 N( K8 |+ c: ^6.准备:提供留学前讲座培训、购买机票、申请签证。การเตรียมตัวมีการบรรยายอบรมการเตรียมพร้อมก่อนไปเรียนที่จีน จองตั๋วเครื่องบิน ยื่นขอวีซ่านักเรียน  a- }$ h# P/ N3 F+ ~0 q
7.出发:八月底曼谷机场集合,登机飞往四川。การเดินทางพบกันที่สนามบิน ประมาณ​ปลายเดือนสิงหาคม เพื่อขึ้นเครื่องบินไปเสฉวน' d; @6 D2 m% }  M) A
WeChat Image_20200112211149.jpg
+ B9 g6 f' L4 |七、优惠สิทธิพิเศษ
8 u7 ~9 b, M1 p  K4 p7 a/ r今年3月内邀请朋友一起报名,入学后各赠送199元的“共进奖”。% t: x& G0 k3 Z: I; H, W
หากชวนเชิญเพื่อนมาสมัครด้วยกัน ภายในมีนาคมปีนี้หลังจากได้เข้าเรียนแล้ว ผู้เรียนและผู้ชักชวนต่างจะได้รับรางวัลหนุนใจเรียนดี 199หยวน$ b( P) v+ N' t  T! B$ g5 k7 p# _
WeChat Image_20200112211213.jpg
- \8 S) M  X1 I. a' x4 d2 w+ N/ A八、川农驻泰办公室: สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนในประเทศไทย Hanyi School (Major Ekkamai)& e4 `' D# K# O' l
WeChat Image_20200112211258.jpg
" J$ m" F* \4 M0 t九、Contact:欢迎代理,报酬优厚。10老师,微信bkkstony
; g& g$ x2 E" L# Y' M WeChat Image_20200112211311.jpg
! O2 k. J" j8 |. x- k

: u# d% J' l2 P! U4 H) [1 T
0 j) C* `) q3 v2 V* c% J! [. u) C
WeChat Image_20200112211024.jpg
WeChat Image_20200112211031.jpg
WeChat Image_20200112211050.jpg
WeChat Image_20200112211120.jpg
WeChat Image_20200112211126.jpg
WeChat Image_20200112211138.jpg
WeChat Image_20200112211203.jpg
WeChat Image_20200112211229.jpg
WeChat Image_20200112211245.jpg
WeChat Image_20200112211251.jpg
WeChat Image_20200112211304.jpg
成人达己
回复

使用道具 举报

43

主题

109

帖子

134

积分

论坛版主

Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25

威望
0
贡献
0
泰铢
1031
注册时间
2020-1-15
最后登录
2020-9-1
在线时间
20 小时
微信号码
t1527758844
现居住地
泰国
发表于 2020-1-30 18:04:38 | 显示全部楼层
心动啊~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

加密...

泰国中文论坛提供的资源来源于网络,如果有侵犯您版权的文章请及时联系我们,我们将会在24小时内删除
严禁发表违反中泰法律的相关言论!     客服电话:085-3851999
Copyright © 2020 泰国中文论坛All Rights Reserved.
今天是:|本站已安全运行了:
|

Powered by 泰国中文论坛 ©2020 版权所有