查看: 509|回复: 1

ทุนการศึกษา四川农业大学汉语言文学本科留...

[复制链接]

56

主题

406

帖子

458

积分

管理员

Rank: 27Rank: 27Rank: 27

威望
0
贡献
0
泰铢
3400
注册时间
2020-1-14
最后登录
2020-4-20
在线时间
47 小时
微信号码
bkkstony
Line ID
shilaoshi
现居住地
泰国
发表于 2020-1-20 00:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
四川农业大学汉语言文学本科留学生奖学金
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน

( P8 o5 w% p0 e WeChat Image_20200112210945.jpg
4 ^* g' n, s- a6 X# _2 |9 e四川农业大学(SichuanAgricutural University)创建于1906年,以生物科技为特色,是中国“211工程”重点大学和“双一流”学科建设大学。博士学科59个,硕士学科105个。全日制学生4.4万,其中研究生近6000人。SAU的汉语言文学专业在四川省位列前三。
9 O7 u# d5 L! F4 O/ |9 `, c0 N1 Kมหาวิทยาลัย Sichuan AgricuturalUniversity ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1906 มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประกอบด้วย 59 หลักสูตรปริญญาเอก  105 หลักสูตรปริญญาโท มีนักศึกษา 44,000 คนซึ่งมีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกกว่า 6000 คน หลักสูตรภาควิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดอยู่ในอันดับ3 ของมณฑลเสฉวน$ T) b  O& s# `' U* G! I
WeChat Image_20200112211009.jpg & X( N2 n; _6 N; u4 m
一、培养目标วัตถุประสงค์การเรียนการสอน
# ^2 j1 [2 X$ v/ o0 ^培养的学生具有较强汉语口语与书面语表达能力,具备宽厚的人文社科常识,能从事对华贸易、外交、翻译、文秘、汉语教学和研究,以及其他工作的复合型人才。
, `9 l! O1 o- uให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดีมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพด้านการค้าธุรกิจ การฑูต ล่ามแปลภาษา เลขานุการการวิจัยและการสอนภาษาจีน อีกทั้งเป็นบุคลากรที่ทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ
& l6 ^, j3 K' [ WeChat Image_20200112211015.jpg
1 B6 s; j  L" c, t* V二、申请条件เงื่อนไขในการสมัคร
3 ^# f% p8 T5 q4 m: C高中及以上学历,HSK4180分,身体健康,无犯罪记录,非中国籍。
, A- Q9 X$ b: Nจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย HSK ระดับ4 คะแนน180 ร่างกายแข็งแรงไม่มีประวัติอาชญากรรม​ สัญชาติ​ไทย
, @0 x1 o9 E# T" P WeChat Image_20200112211044.jpg 2 [4 `) K$ [& ?9 Q, d; \7 G
三、申请材料เอกสารในการสมัคร. v1 ?8 U4 a% y- S9 B
1.护照พาสปอร์ต 2.个人简历ประวัติส่วนบุคคล 3.高中毕业证书วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย4. 高中成绩表ใบรายงานผลการเรียน5. 若未满18岁,须提供《在华监护人公证书》ผู้ที่อายุไม่ครบ18 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์มผู้ดูแลในประเทศจีน6. HSK成绩、汉语比赛得奖证书等ประกาศนียบัตรHSK  ประกาศนียบัตรรางวัลการแข่งขันภาษาจีน。名额有限,材料齐全者优先录取。ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนจะได้รับการพิจารณาก่อน
, l+ T5 R) u2 }3 K/ `  _! M" V WeChat Image_20200112211057.jpg ( ^6 @. i, p+ A- Z' ~5 L
  x$ \+ K" D9 N% R) O% L
四、奖学金ทุนการศึกษา
# {& [, M" Z6 t8 P8 s4 S! p6 x6 t. w材料合格能申请下面两项奖学金:หากเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขสามารถยื่นขอทุนการศึกษา 2 ทุนนี้ได้) M9 L' a  @6 d0 D2 M  }) T! D
1. 四川农业大学优秀外国留学生奖学金(SAUSO),免学费¥6000/年。其中,全班前50%的学生另外再奖励1000 4000元。
+ m9 s2 N( z" x3 u2 Yทุนนักศึกษาต่างชาติดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน(SAUSOฟรีค่าเรียน6000หยวนต่อปี  50%แรกของนักเรียนดีเด่นมีทุนเรียนฟรีเพิ่มให้อีก1000-4000หยวน5 a& G+ {. s- W( Y( F) `6 X
2.四川农业大学汉语言学习奖学金(SAUSC),每年10个月的生活费,¥1000/月。
" D/ K7 l3 v1 V4 wทุนเรียนภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนSAUSCค่าใช้จ่ายรายเดือน1,000 หยวน/เดือน (10 เดือน/ปี)0 ?. d: ^, r6 o. m/ [; x+ q! X
成绩优异者还能申请下面三项奖学金:
0 K; E0 @1 [5 C' o2 w4 uผู้เรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมยังสามารถยื่นขอทุนการศึกษาอีก3 ทุนดังนี้) J# T6 C& p2 H  t/ |) V1 y  O$ P
1.四川省外国留学生政府奖学金(SGS),¥20,000/年。8 k6 q' E, @' r, E, C
ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติของรัฐบาลมณฑลเสฉวนSGS) จำนวน20,000 หยวน/ปี
9 h& t; w9 ^$ o8 [1 x" B% A, J7 ~2. 四川农业大学外国留学生助学金,¥1400/月,主要资助对象为SGS奖学金和SAUSO奖学金获得者。
3 f' f4 D1 G8 `3 hเงินสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน1,400 หยวน/ปี ซึ่งจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับทุน SGSและ SAUSO มาก่อน# `2 |, u9 V' H% H. O/ R1 M
3. 优秀外国留学生奖励,¥3000/年。
! Z/ y" b3 {; E1 e1 W  X( Kรางวัลนักศึกษาต่างชาติดีเด่น 3,000 หยวน/ปี% v) S8 |5 N. {$ V, |! J/ f8 X" Q
WeChat Image_20200112211113.jpg 7 r) ]) {+ q1 \. Z+ K" `% z
五、申请费用ค่าใช้จ่าย/ {8 q# r- L9 F% b+ O7 Q) ~6 ?
1. 大学收取的申请费3000泰铢(不退还)。ทางมหาวิทยาลัยเก็บค่าสมัคร3,000 บาท
, W  e  s: s8 B6 C* ^2. 服务费68000铢,包括奖学金申请费、机票费(曼谷至四川单程)、接送费(四川机场至大学)、签证费、留学前培训费、毕业后就业指导。ค่าบริการ68,000 บาท รวมค่ายื่นขอทุน ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกรุงเทพ-เสฉวนรับที่สนามบินเสฉวนไปที่มหาวิทยาลัย ค่าทำวีซ่านักเรียน การอบรมก่อนไปศึกษาต่อที่จีนการให้ข้อมูลในการหางานหลังจบการศึกษา$ t( C- n4 \( R
3.如果未能成功申请SAUSOSAUSC奖学金,退还服务费68000铢。, q+ a  N- E% f7 t0 L( x
ถ้าหากยื่นขอทุนการศึกษา SAUSO และSAUSC ไม่ผ่าน จะคืนค่าบริการ 68,000 บาท
7 S' D8 s* [7 G8 O, w WeChat Image_20200112211133.jpg
! z" t& b! ^( I( G+ z5 @# i# ?3 V5 i. H& J
六、申请流程ขั้นตอนการสมัคร
, `+ u  B: W& k3 ?1.咨询:若有疑问,请先咨询。สอบถามข้อมูลมีข้อสงสัยให้สอบถามให้กระจ่างก่อน
' i2 @- o/ B1 G* S2.申请:发送申请材料至指定邮箱,并支付申请费3000铢。ยื่นสมัครส่งเอกสารไปยังอีเมล์ที่กำหนด ชำระค่าสมัคร 3,000 บาท
  S1 I6 I7 E& l& S+ e" T5 k3.面试:用中文介绍自己、学习中文的经历、未来的学习工作打算,异地可以视频面试。
- k. w0 a6 O$ P4 c6 N& Xสัมภาษณ์ ใช้ภาษาจีนแนะนำตนเอง ประวัติการเรียนภาษาจีนแผนการเรียนการทำงานในอนาคต สำหรับคนที่อยู่ไกลสามารถส่งคลิปสัมภาษณ์ได้ - u  H) x: M! o
4.审核:如果资料合格、面试通过,填写资料,交纳服务费68000铢。การพิจารณาตรวจสอบ" D* J# j. n0 b3 u* L. S  h
เมื่อเอกสารครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สัมภาษณ์ผ่าน ให้กรอกข้อมูลและชำระค่าบริการ 68,000 บาท
( z2 n/ {& r" W+ [3 o5.公布:20206月初大学官网公布录取结果和奖学金申请结果。ประกาศผลเดือนมิถุนายน 2020 จะประกาศผลในเวปไซต์ของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงทุนการศึกษาที่ได้รับ
! e  C( {" c* o$ n/ q6.准备:提供留学前讲座培训、购买机票、申请签证。การเตรียมตัวมีการบรรยายอบรมการเตรียมพร้อมก่อนไปเรียนที่จีน จองตั๋วเครื่องบิน ยื่นขอวีซ่านักเรียน
& \" H2 i4 g& c' G* m( U, p7.出发:八月底曼谷机场集合,登机飞往四川。การเดินทางพบกันที่สนามบิน ประมาณ​ปลายเดือนสิงหาคม เพื่อขึ้นเครื่องบินไปเสฉวน
' s  F; L; y" d* m; e7 {9 Z WeChat Image_20200112211149.jpg 6 U+ k9 F; f1 y
七、优惠สิทธิพิเศษ
: I3 R( C- _/ f: g: j3 z今年3月内邀请朋友一起报名,入学后各赠送199元的“共进奖”。' T( R* L1 ^) x# V  ?8 U
หากชวนเชิญเพื่อนมาสมัครด้วยกัน ภายในมีนาคมปีนี้หลังจากได้เข้าเรียนแล้ว ผู้เรียนและผู้ชักชวนต่างจะได้รับรางวัลหนุนใจเรียนดี 199หยวน
+ g( k/ t& m$ Y8 e6 O  a WeChat Image_20200112211213.jpg 5 U; i1 O; \$ [
八、川农驻泰办公室: สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนในประเทศไทย Hanyi School (Major Ekkamai)
! c( J& _; L0 q WeChat Image_20200112211258.jpg 5 o( o6 V, b7 {  v8 a# n7 ?) s* j
九、Contact:欢迎代理,报酬优厚。10老师,微信bkkstony
# A5 J+ g8 U' } WeChat Image_20200112211311.jpg
2 B# n2 w1 ~! o* `, f9 R" O
6 i8 {1 n/ S. ]/ I' T- n

: H. x/ m( w- @2 |! q
WeChat Image_20200112211024.jpg
WeChat Image_20200112211031.jpg
WeChat Image_20200112211050.jpg
WeChat Image_20200112211120.jpg
WeChat Image_20200112211126.jpg
WeChat Image_20200112211138.jpg
WeChat Image_20200112211203.jpg
WeChat Image_20200112211229.jpg
WeChat Image_20200112211245.jpg
WeChat Image_20200112211251.jpg
WeChat Image_20200112211304.jpg
成人达己
回复

使用道具 举报

43

主题

109

帖子

134

积分

论坛版主

Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25

威望
0
贡献
0
泰铢
1031
注册时间
2020-1-15
最后登录
2020-9-1
在线时间
20 小时
微信号码
t1527758844
现居住地
泰国
发表于 2020-1-30 18:04:38 | 显示全部楼层
心动啊~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

加密...

泰国中文论坛提供的资源来源于网络,如果有侵犯您版权的文章请及时联系我们,我们将会在24小时内删除
严禁发表违反中泰法律的相关言论!     客服电话:085-3851999
Copyright © 2021 泰国中文论坛All Rights Reserved.
今天是:|本站已安全运行了:
|

Powered by THCNBBS.COM